Transaksione Institucione Drejtësi

Shpenzimet për Sektorin Drejtësi përmes Lidhjeve të krijuara me Transaksione Thesari, është bërë e mundur që për çdo institucion të sistemit të Drejtësisë të shfaqen transaksionet dhe pagesat e realizuar sipas përshkrimit të shpenzimit.

Komisioneret Publik

Aparati Ministrise se Drejtesise

Aparati Zyres Admin.Buxh.Gjyqesor

Arkivi Shteteror i Sistemit Gjyqesor

Kolegji i Posacem i Apelimit

Komisioni i pavarur i Kualifikimit

Inspektoriati i Larte i Kontrollit dhe Deklarimit te Pasurive

Aparati Keshilli i Larte i Prokurorise

Keshilli i Larte drejtesise

Gjykata Kushtetuese

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Vlore

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane