Dritan Prençi

Emër Mbiemër
Dritan Prençi
Data e emërimit fillestar
2001-06-15
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), 21.05.2020
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2007- Prokuror i Rrethit, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tropojë
2005- Prokuror, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tropojë
2001- Oficer i Policisë Gjyqësore, Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tropojë
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.23 datë 07.06.2018 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Genta Tafa (Bungo) -Kryesuese, Suela Zhegu - Relatore, Pamela Qirko-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Dritan Prençi, prokuror i përkohshëm në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Dritan Prençi
Dokumenta te tjera
  1. Formular Vetëdeklarimi i Z. Dritan Prençi datë 13.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
  2. Vendim nr.23 datë 07.06.2018 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Genta Tafa (Bungo) -Kryesuese, Suela Zhegu - Relatore, Pamela Qirko-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Dritan Prençi, prokuror i përkohshëm në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë
  3. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.23 datë 07.06.2018 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z. Dritan Prençi, prokuror i përkohshëm në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë
  4. Betohen në Presidencë 3 prokurorët e Prokurorisë së Posaçme, postuar nga KLP datë 21.05.2020
  5. Vendim nr.128 i KLP-së datë 19.05.2020 për emërimin e Z. Dritan Prençi si Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)
  6. Vendim nr.125 i KLP-së datë 19.05.2020 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)
  7. Vendim nr.84 i KLP-së datë 18.03.2020 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për prokurorë në Prokurorinë Posaçme, të cilët plotësojnë kushtet ligjore për ngritjen në detyrë pas vlerësimi paraprak
  8. Vendim nr.271 i KLP-së datë 12.12.2019 për ndërprerjen e caktimit të përkohshëm të z.Dritan Prençi si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Për Krimet e Rënda Tiranë dhe caktimin e tij si prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë nga data 19.12.2019-18.03.2020
  9. Prezantimi i kandidatit për SPAK Dritan Prençi
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,