Elida Kaçkini

Emër Mbiemër
Elida Kaçkini
Data e emërimit fillestar
2006-10-05
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), 19.12.2019
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2006-2008- Prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë
2008-2010- Prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lushnje
2010- Prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1996-2000- Mbarimi i Shkollës së Mesme të gjuhëve të huaja "Asim Vokshi" Tiranë
2004- Diplomuar në Degën Drejtësi
2004-2007- Shkolla e Magjistraturës, Profili Prokuror
2009-2010- Master për "Administrim Publik" pranë Fakultetit Ekonomik, Tiranë
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.181 datë 18.07.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Valbona Sanxhaktari-Kryesuese, Etleda Çiftja - Relatore, Xhensila Pine-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Elida Kaçkini, me detyrë prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Elida Kaçkini
Dokumenta te tjera
 1. Formular Vetëdeklarimi i Znj. Elida Kaçkini datë 19.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
 2. Vendim nr.181 datë 18.07.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Valbona Sanxhaktari-Kryesuese, Etleda Çiftja - Relatore, Xhensila Pine-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Elida Kaçkini, me detyrë prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë
 3. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.181 datë 18.07.2019 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Elida Kaçkini, me detyrë prokurore pranë Prokurorisë së Rrethit GjyqësorTiranë
 4. Vendim nr.102 i KLP-së datë 12.06.2019 për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Elida Kaçkini
 5. Vendim nr.238 i KLP-së datë 25.11.2019 për emërimin e znj. Elida Kaçkini si Prokurore në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)
 6. Vendim nr.57 i KLP-së datë 05.04.2019 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) të cilët plotësojnë kushtet ligjore pas vlerësimit paraprak
 7. Lista e aplikimeve për SPAK, publikuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë
 8. Betimi në Presidencë i 8 prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme
 9. Deklarata për median e Gent Ibrahimit datë 27.12.2019 mbi reagimet publike që kanë shoqëruar krijimin e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) dhe zgjedhjen e kreut të saj
 10. Vendim nr.137 i KLP-së datë 16.07.2019 për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
 11. Prezantimi i kandidates për SPAK Elida Kaçkini
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,