Edvin Kondili

Emër Mbiemër
Edvin Kondili
Data e emërimit fillestar
2004-10-11
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror, Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), 19.12.2019
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
11.10.2004- Prokuror, Prokuroria për Krime të Rënda
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
-Diplomuar "Jurist"
2005- Diplomuar Prokuror në Shkollën e Magjistraturës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.152 datë 07.06.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Roland Ilia-Kryesues, Xhensila Pine- Relatore, Valbona Sanxhaktari-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Edvin Kondili, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Edvin Kondili
Dokumenta te tjera
 1. Formular Vetëdeklarimi i Z. Edvin Kondili datë 13.04.2016 për zbatimin e ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"
 2. Vendim nr.152 datë 07.06.2019 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Roland Ilia-Kryesues, Xhensila Pine- Relatore, Valbona Sanxhaktari-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Edvin Kondili, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda
 3. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.152 datë 07.06.2019 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, z.Edvin Kondili, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda
 4. Vendim nr.86 i KLP-së datë 25.04.2019 për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Edvin Kondili
 5. Lista e aplikimeve për SPAK, publikuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë
 6. Lista fituese e kandidatëve për Prokuror në Shkollën e Magjistraturës diplomuar në vitin 2005
 7. Vendim nr.57 i KLP-së datë 05.04.2019 për miratimin e listës me emrat e kandidatëve për Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) të cilët plotësojnë kushtet ligjore pas vlerësimit paraprak
 8. Vendim nr.240 i KLP-së datë 25.11.2019 për emërimin e z.Edvin Kondili si Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK)
 9. Betimi në Presidencë i 8 prokurorëve të Prokurorisë së Posaçme
 10. Deklarata për median e Gent Ibrahimit datë 27.12.2019 mbi reagimet publike që kanë shoqëruar krijimin e Prokurorisë së Posaçme (SPAK) dhe zgjedhjen e kreut të saj
 11. Vendim nr.137 i KLP-së datë 16.07.2019 për miratimin e listës me renditjen e kandidatëve për prokurorë pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
 12. Prezantimi i kandidatit për SPAK Edvin Kondili
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,