Elvin Gokaj

Emër Mbiemër
Elvin Gokaj
Data e emërimit fillestar
2000-12-05
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 13.12.2021 - Aktualisht - Prokuror në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar
- 2021 - 13.12.2021 - transferuar me Vendim te KLP-se nr.259/2021 dhe nr. 376/2021 ne pozicionin e drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Durres me afat deri ne 02.03.2022 .
- 2014 - 2021- Prokuror dhe drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Apelit Shkoder.
- 2013 - 2014 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së shkalles se Pare Durres.
- 2007 - 2012 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së shkalles se Pare Elbasan.
- 2000 - 2007 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së shkalles se Pare Mat .

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 1994 - 1998 - Cikli 4 vjecar Universteti "Luigj Gurakuqi"

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPA, konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së Nr: 187 datë 24.07.2019 Subjekti i rivlerësimit: Z. Elvin Gokaj, prokuror/drejtues në Prokurorinë e Apelit Shkodër.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 187, të datës 24.7.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Elvin Gokaj
- Vendim Nr. 31/2020 (JR) datë 18.11.2020, përfshirë mendimin e pakicës; subjekti i rivlerësimit Elvin Gokaj

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- 01.01.2014 - 31.12.2014 - Vleresuar "Shume Mire" nga Prokuroria e Apelit Shkoder .
- 01.01.2015 - 31.12.2015 - Vleresuar "Shume Mire" nga Prokuroria e Apelit Shkoder .
- 01.01.2016 - 31.12.2016 - Vleresuar "Shume Mire" nga Prokuroria e Apelit Shkoder .

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,