Akte ligjore & Dokumentacion

Në këtë ndërfaqe janë të listuara Ligje dhe Akte Nënligjore që lidhen me krijimin dhe funksionimin e Sistemit të Drejtësisë. Ato janë të ndara në disa kategori dhe fillojnë me Kushtetutën, Kodet, Ligjet, Dekrete, Vendimet, Udhëzime, Rregulloret dhe Dokumenta Strategjik. Kërkimi përveç nënkategorive bëhet edhe me ndihmën e makinës së kërkimit ku mund të aksesoret dokumenti si datë / institucion / fjalë kyçe etj.

Vendim nr.69 i KLP-së datë 15.04.2019

Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Manjola Kajana

Vendim nr.70 i KLP-së datë 15.04.2019

Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Eugen Beçi

Vendim nr.71 i KLP-së datë 15.04.2019

Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Elizabeta Imeraj

Vendim nr.73 i KLP-së datë 15.04.2019

Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Olsian Çela

Vendim nr.74 i KLP-së datë 15.04.2019

Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Përparim Kulluri

Vendim nr.76 i KLP-së datë 15.04.2019

Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Njazi Seferi