Juljan Çafka

Emër Mbiemër
Juljan Çafka
Data e emërimit fillestar
2008-10-06
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2013 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
2008 - 2013 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë .

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2000 - 2004 - Cikli 4 vjecar për Drejtesi, Universiteti i Tiranës.
2006 - 2009 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK e konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr.442, datë 14.9.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Juljan Çafka, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
- Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 442, datë 14.9.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Juljan Çafka

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- 01.01.2012-31.21.2012 - Vlerësuar "Shumë mirë" nga Prokuroria Sarandë.
- 01.01.2013 - 31.12.2013 - Vlerësuar "Shumë mirë" nga Prokuroria Sarandë.
- 01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë mirë" nga Prokuroria Gjirokastër.
- 01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë mirë" nga Prokuroria Gjirokastër.
- 01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë" nga Prokuroria Gjirokastër.

Masa disiplinore në fuqi vërejte
CV
Shkarko CV Juljan Çafka
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-se Nr:442 date 14.9.2021 Subjekti i rivlerësimit: Z. Juljan Çafka, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
 2. Ankim i Komisionerit Publik kundër vendimit nr. 442, datë 14.9.2021, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Juljan Çafka
 3. Skeda e Pasurise-Publikuar tek Reporter.al - Z. Juljan Çafka, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër.
 4. Vendim i KLP-së nr. 9, datë 16.01.2023 "Për caktim të përkohshëm".
 5. Vendim i KLP-së nr. 262, datë 11.10.2022 "Për caktim të përkohshëm".
 6. Vendim i KLP-së nr. 196, datë 12.07. 2022 "Për caktim të përkohshëm".
 7. Vendim i KLP-së nr. 86, datë 09.05. 2022 "Për caktim të përkohshëm".
 8. Vendim i KLP-së nr. 27, datë 24.02.2022 "Për caktim të përkohshëm".
 9. Vendim i KLP-së nr. 361, datë 16.11.2021 "Për caktim të përkohshëm".
 10. Vendim i KLP-së nr. 248, datë 23.07.2021 "Për caktim të përkohshëm".
 11. Vendim i KLP-së nr. 153, datë 18.05.2021 "Për caktim të përkohshëm".
 12. Vendim i KLP-së nr. 45, datë 16.02.2021 "Për caktim të përkohshëm".
 13. Vendim i KLP-së nr. 271, datë 23.11.2020 "Për caktim të përkohshëm".
 14. Vendim i KLP-së nr. 189, datë 30.07.2020 "Për caktim të përkohshëm".
 15. Vendim i KLP-së nr. 131, datë 21.05.2020 "Për caktim të përkohshëm".
 16. Vendim i KLP-së nr. 73, datë 24.02.2020 "Për caktim të përkohshëm".
 17. Vendim i KLP-së nr. 247, datë 25.11.2019 "Për caktim të përkohshëm".
 18. Vendim i KLP-së nr. 149, datë 22.07.2019 "Për caktim të përkohshëm".
 19. Vendim i KLP-së nr. 97, datë 21.05.2019 "Për caktim të përkohshëm".
 20. Vendim i KLP-së nr. 44, datë 06.03.2019 "Për miratimin e raportit për analizmin e aftësive profesionale të prokurorit Juljan Çafka".
 21. Njoftim për media i KLP-së datë 03.07.2023.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,