Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 14 Dhjetor 2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 14.12.2018

Emri i subjektit të rivlerësimit: z.Fatos Qato, Gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë. Ky subjekt i nënshtrohet vlerësimit me përparësi për shkak të ish-kandidimit të tij në KED

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 14 Dhjetor 2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 14.12.2018

Emri i subjektit të rivlerësimit: znj.Alma Kolgjoka, Kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 13 Shkurt 2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 13.02.2019

Emri i subjektit të rivlerësimit: z. Artan Bajrami, Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 13 Shkurt 2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 13.02.2019

Emri i subjektit të rivlerësimit: z.Hysni Demiraj, Kryetar i Gjykatës së Apelit të Tiranës

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 13 Nentor 2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 13.11.2018

Emri i subjektit të rivlerësimit: Znj. Alma Licaj, Kryetare e Gjykatës së Apelit, Vlorë

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 13 Dhjetor 2018

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 13.12.2018

Emri i subjektit të rivlerësimit: z. Arben Kraja, Prokuror, në Prokurorinë e Përgjithshme

Më shumë