Monitorim Reforma

Në këtë Rubrikë do të publikohen Raporte dhe Dokumente që bëjnë të njohura rezultate, konkluzione dhe rekomandime të organizmave dhe institucioneve jashtë sistemit. Këto raporte kanë në fokus procese që lidhen me Reformimin e Drejtësisë dhe kontrollin apo Promovimin e Individëve pjesë e Sistemit të Drejtësisë.

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 06 Shkurt 2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 06.02.2019

Emri i subjektit të rivlerësimit: z. Eriol Roshi, Gjyqtar/Kryetar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 06 Mars 2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 06.03.2019

Emri i subjektit të rivlerësimit: z. Arqilea Koca, Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme, Tiranë

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 05 Shkurt 2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 05.02.2019

Emri i subjektit të rivlerësimit: Znj. Alma Brati, Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor, Tiranë

Më shumë

img

Nga: Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH), datë: 04 Mars 2019

Tabela paraprake e vlerësimit të fakteve/vlerësimit nga monitorimi, Datë: 04.03.2019

Emri i subjektit të rivlerësimit: Marsida Xhaferllari, Kryeinspektore, KLGJ

Më shumë

img

Nga: BIRN, datë: 01 Gusht 2017

Analizë e pasurisë së gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë

Publikuar nga: Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative, Shqipëri Tiranë, 2018 Përgjegjës: Kristina Voko, Besar Likmeta Grafika: Jurgena Tahiri

Më shumë