Vatë Staka

Emër Mbiemër
Vatë Staka
Data e emërimit fillestar
2004-01-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 21.01.1998 – 30.07.1990 – Instituti i Misrit dhe Orizit Shkodër, Punë studimore – shkencore.
• 30.07.1990 – 05.12.1992- Universiteti i Bujqësisë, Fakulteti i Agronomise, Katedra e Fitoteknisë, Shkalla e parë e Kualifikimit Shkencor me shkëputje nga puna
• 05.12.1992 – me vendim te Këshillit te Larte emëruar hetues ne Prokurorinë e Rrethit Shkodër, vazhduar deri me date 02.02.1993.
• 05.02.1993 – 1998 - Hetues ne prokurorinë e Rrethit Malësi e Madhe . Me suprimimin e Prokurorisë se Rrethit Malësi e Madhe transferuar ne Prokurorinë e Rrethit Shkodër deri me date 05.07.1999.
• 2001 - 2019 – Prokuror pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër
• 2019 - 2021 – Anetar i KLP-se .
• 2021 -e në vazhdim Prokuror pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Universiteti Shtetëror i Bujqësisë , Fakulteti i Agronomise, Tirane.
Universiteti Shtetëror i Tiranës , Fakulteti i Juridik, Tirane.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vendim i KPK Nr: 30 Data e vendimit: 03.07.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Vatë Staka, prokuror në prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,