Milan Laskaj

Emër Mbiemër
Milan Laskaj
Data e emërimit fillestar
2000-08-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë i pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit KPK nga subjekti i rivlerësimit.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
27.03.2024 - aktualisht - Prokuror i pezulluar ex lege nga detyra, për shkak të shkarkimit nga KPK. Në pritje të vendimit të KPA, pas ankimit të vendimit KPK nga subjekti i rivlerësimit.
04.05.2021 - 27.03.2024 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
2018 - 04.05.2021 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë (i komanduar. Z. Laskaj gjithashtu për një periudhë kohore ka ushtruar detyrën e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë).
2009 - 2018 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan.
01.08.2000 - 2009 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tropojë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
24.07.1999 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti "Luigj Gurakuqi" Shkodër.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 748, datë 27.03.2024, për shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit z. Milan Laskaj.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 748, datë 27.3.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Milan Laskaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2013 - 31.12.2013 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)
01.01.2012 - 31.12.2012 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Vlerësim Periodik)

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Shkarko CV Milan Laskaj
Dokumenta te tjera
  1. Njoftim vendimi i KPK datë 27.03.2024, për shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit z. Milan Laskaj.
  2. Vendim i KPK-së nr. 748, datë 27.03.2024, për shkarkimin nga detyra të subjektit të rivlerësimit z. Milan Laskaj.
  3. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës i z. Milan Laskaj, në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike".
  4. Skeda e pasurisë e z. Milan Laskaj, publikuar nga Reporter.al.
  5. Vendim i KLP-së Nr.141, datë 27.04.2021 "Për transferimin e prokurorit Milan Laskaj në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë'.
  6. Vendim i KLP-së Nr.31, datë 24.02.2022 "Për rrëzimin e kërkesës për masë disiplinore ndaj magjistratit Françesk Ganaj, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë dhe ndaj magjistratit Milan Laskaj, me detyrë prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë".
  7. Vendim i KLP-së Nr. 109, datë 23.05.2023 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Milan Laskaj".
  8. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 748, datë 27.3.2024, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Milan Laskaj.
  9. Njoftim Publik i KPA-së datë 18.06.2024, për rregjistrimin e çështjes nr. 22/2024, datë 07.06.2024, që i përket ankimit të subjektit të rivlerësimit Milan Laskaj kundër vendimit nr. 748, datë 27.03.2024, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,