Etleda Çiftja

Emër Mbiemër
Etleda Çiftja
Data e emërimit fillestar
2017-06-17
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Komisionere në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2001- 2009- Këshilltare e përgjithshme/drejtoresh ligjore dhe rregullatore për zbatimin e projektit të përhapjes së rrjetit të telefonisë celulare “AMC”, në fushën e telekomunikacionit, kompania greke “Egnatia O.Albania”, pjesë e grupit të kompanive greke “Egnatia Group of Companies”
2009- 2017- Drejtuese dhe menaxheriale, këshilltare e përgjithshme/drejtore ligjore për Shqipërinë, drejtuese për përputhshmërinë me Kodin e Etikës, si edhe anëtare e bordit menaxhues të shoqërisë pranë shoqërisë së mirënjohur norvegjeze “Statkraft AS” për filialin e krijuar prej saj në vendin tonë, “Devoll Hydropower sh.a.”
Shënim: CV është marrë nga faqja zyrtare e KPK
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1999- Diplomuar “Jurist” në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
2001- Marrja e titullit "Avokat"
- Trajnime të shumta ndërkombëtare në fushën e lidershipit/menaxhimit; hartimit dhe negocimit të kontratave; auditimit të përputhshmërisë me etikën dhe të antikorrupsionit
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- Njoftim i SPAK - date 30-06-2022, “Lidhur me përfundimin e hetimeve për procedimin penal nr. 202 të vitit 2021” ku znj.Etleda Çiftja akuzohet për kryerjen e veprave penale të “Falsifikimit të dokumentit.

- Me Vendimin nr. 48, date 16.09.2022 te Gjykates se Posaçme te Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJKKO) ne lidhje me procedimin penal nr. 202 te vitit 2021 te SPAK, ku znj.Etleda Çiftja akuzohet për kryerjen e veprave penale të “Falsifikimit të dokumentit , eshte vendosur:
  1. Deklarimin e pafajshëm të të pandehurës Etleda Rustem Çiftja, për kryerjen e veprës penale “Falsifikim i dokumenteve” parashikuar nga neni 186/1 i Kodit Penal, pasi fakti nuk përbën vepër penale.
  2. Deklarimin e pafajshëm të të pandehurës Etleda Rustem Çiftja, për kryerjen e veprës penale “Refuzimi për deklarimin, mosdeklarimi, fshehja ose deklarimi i rremë i pasurive të personave të zgjedhur dhe nëpunësve publikë” parashikuar nga neni 257/a/2 i Kodit Penal, pasi fakti nuk përbën vepër penale.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,