Tartar Bazaj

Emër Mbiemër
Tartar Bazaj
Data e emërimit fillestar
2018-12-19
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
08.02.2018 - Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, zgjedhur me Vendimin Nr.19, datë 08.02.2018, nga Kuvendi i Shqipërisë nga radhët e avokatisë.
2012 - 08.02.2018 - Avokat.
05.02. 2008-2012 - Anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të Dhomës Kombëtare të Avokatëve të Shqipërisë.
03.01.2001 - 05.02.2018 - Avokat pranë Studios Ligjore "Bazaj" Sarandë - Tiranë.
31.03.1995 - qershor 2000 - Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Sarandë.
• Z. Stojani mban postin e zv. Kryetarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe të Kryetarit të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë.
• Është lektor i jashtëm "Titullar Lënde,në Kriminalistikë,Kriminologji Penologji dhe Elementët e Kriminologjisë Klinike.
• Gjithashtu ka mbajtur funksionin e Kryetarit të Komisionit të Mbrojtjes së Prokurorëve, dhe Anëtarit të Komisionit të Disiplinës, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë.

-------------------------------------------------------------------------
- Ka qënë pjesëmarrës aktiv por edhe sponsor në organizime të ndryshme me karakter kulturor humanitar dhe atdhetar si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Z. Bazaj ka qenë disa herë i ftuar nga Diaspora Shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka dhënë edhe intervista televizive lidhur me drejtësinë dhe historinë e krahinës së Labërisë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
1995 - 1999 Cikli 4 vjeçar, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
- Libër monografik kulturor kushtuar krahinës, shtëpia botuese "Milosao", Sarandë, 2012.

Kualifikime te veçanta
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,