Edmond Koloshi

Emër Mbiemër
Edmond Koloshi
Data e emërimit fillestar
2003-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2016 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës.
2013 - 2016 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë.
2008 - 2013 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës.
01.10.2003 - 2008 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Lezhë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2004 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vettingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 723, datë 7.12.2023, për subjektin e rivlerësimit z. Edmond Koloshi.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 723, datë 7.12.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Edmond Koloshi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,