Alban Syri

Emër Mbiemër
Alban Syri
Data e emërimit fillestar
2022-07-27
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës të Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2023 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës të Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë.
2022 - 2023 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës të Shkallës së Parë Pogradec.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2022 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Vendim i KLP-së nr. 181, datë 12.07.2022 "Për emërimin magjistrat të z. Alban Syri".

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,