Alisa Spahja

Emër Mbiemër
Alisa Spahja
Data e emërimit fillestar
2022-07-12
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
27.07.2022 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2002 - Diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Vendim i KLP-së nr. 190, datë 3.10.2019 "Për miratimin e raportit për verifikimin e pasurisë dhe figurës të kandidatit për të pranuar në formimin fillestar në Shkollën e Magjistraturës, znj. Alisa Spahja".
- Vendim i KLP-së nr. 167, datë 12.07.2022 "Për emërimin magjistrat të znj. Alisa Spahja".

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore në fuqi.

Deklarimi Pasuror

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,