Kostaq Beluri

Emër Mbiemër
Kostaq Beluri
Data e emërimit fillestar
2004-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 17.12.2021 - aktualisht - Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.
• 19.12.2018 - 17.12.2021 - Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
• Tetor 2014 – Dhjetor 2018 – Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.
• Shtator 2013 – Shtator 2014 – Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.
• Korrik 2007 – Tetor 2014 - Zv. Drejtor në Prokurorinë e e Krimeve të Rënda.
• Tetor 2004 – korrik 2007 – Drejtor i Drejtorisë kundër Krimit të Organizuar dhe Mbrojtjes së Dëshmitarëve në Ministrinë e Brendshme.
• 1998 – tetor 2004 – Zv. Prokuror Rrethi në Prokurorinë e Rrethit Tiranë.
• 1995 – 1998 – Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Tiranë.
• 1992 – 1995 – Hetues në Hetuesinë e Rrethit Tiranë.
• 1990 – 1992 – I Komanduar në Hetuesinë e Përgjithshme, Tiranë.
• 1987 – 1992 – Hetues në Hetuesinë e Rrethit Korçë.


Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 1991 – 1998 – Fakulteti i Drejtësisë, Tiranë, Dega Juridik pa Shkëputje nga Puna.

• 1987 – 1988 – Kurs specializimi për Lëndët Penale në Hetuesinë e Përgjithshme, Tiranë.
• 1983 – 1987 – Fakulteti Ekonomik, Dega Financë, Universiteti i Tiranës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

• 21 maj 2015 – Trajnim me Temë “Trajnim i Avancuar për Çështje të Etikës së Prokurorit. OPDAT, Prokuroria e Përgjithshme dhe Shkolla e Magjistraturës.
• 4 mars 2019 - Trajtim me Temë “ Teknika Legjislative”, Shkolla e Magjistraturës dhe EURALIUS.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendimi i KPK nr: 36, datë 12.07.2018, për subjektin e rivlerësimit z. Kostaq Beluri, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 36, datë 12.7.2018, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Kostaq Beluri.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,