Kostaq Beluri

Emër Mbiemër
Kostaq Beluri
Data e emërimit fillestar
2004-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 1987 – 1992 – Hetues në Hetuesinë e Rrethit Korçë
• 1990 – 1992 – I Komanduar në Hetuesinë e Përgjithshme, Tiranë.
• 1992 – 1995 – Hetues në Hetuesinë e Rrethit Tirane
• 1995 – 1998 – Oficer i Policisë Gjyqësore në Prokurorinë e Rrethit Tirane.
• 1998 – tetor 2004 – Zv. Prokuror Rrethi Prokurorinë e Rrethit Tirane.
• Tetor 2004 – korrik 2007 – Drejtor i Drejtorisë kundër Krimit të Organizuar dhe Mbrojtjes së Dëshmitareve në Ministrinë e Brendshme.
• Korrik 2007 – Tetor 2014 - Zv. Drejtor në Prokurime e Krimeve të Rënda.
• Shtator 2013 – Shtator 2014 – Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë.
• Tetor 2014 – Dhjetor 2018 – Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.
• 19.12.2018 - 17.12.2021 - Anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
• 17.12.2021 e në vazhdim - Prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.


Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 1983 – 1987 – Fakulteti Ekonomik, Dega Financë, Universiteti i Tiranës
• 1987 – 1988 – Kurs specializimi për Lendet Penale ne Hetuesinë e Përgjithshme, Tiranë.
• 1991 – 1998 – Fakulteti i Drejtësisë, Tiranë, Dega Juridik pa Shkëputje nga Puna
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

• 21 maj 2015 – Trajnim me Temë “Trajnim i Avancuar për Çështje të Etikës së Prokurorit. OPDAT, Prokuroria e Përgjithshme dhe Shkolla e Magjistraturës.
• 4 mars 2019 - Trajtim me Temë “ Teknika Legjislative”, Shkolla e Magjistraturës dhe EURALIUS.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
Vendimi i KPK Nr: 36 datë 12.07.2018 - Subjekti i rivlerësimit: Z. Kostaq Beluri, prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme.
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,