Alfred Progonati

Emër Mbiemër
Alfred Progonati
Data e emërimit fillestar
2002-06-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
Qershor 2002 e në vazhdim - Prokuror në Drejtorinë Kundër Krimit të Organizuar pranë Zyrës së Prokurorit të Përgjithshëm.
Shkurt 1998-Qershor 2002 - Inspektor pranë lnspektoriatit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë.
Korrik 1991-Shkurt 1998 - Prokuror i Rrethit Gjyqësor Tepelenë.
Maj 1988-Korrik 1991 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Korçë.
Dhjetor 1986-Maj 1988 - Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Përmet.
Arsimi dhe Doktoratura ose Master
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.91, datë 20.12.2018 i KPK-së (anëtarët e trupit gjykues: Genta Tafa (Bungo)-Kryesuese, Pamela Qirko- Relatore, Xhensila Pine-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z.Alfred Progonati, prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.91 datë 20.12.2018 i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, Z.Alfred Progonati, prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,