Alma Felaj

Emër Mbiemër
Alma Felaj
Data e emërimit fillestar
2006-10-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
29.05.2023 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
2012 - 29.05.2023 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës.
04.10.2006 - 2012 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2007 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
02.07.2004 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 685, datë 14.7.2023, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Felaj.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 685, datë 14.7.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Felaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2016 - 31.12.2016 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Periodik)
01.01.2015 - 31.12.2015 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Periodik)
01.01.2014 - 31.12.2014 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Periodik)
01.01.2013 - 31.12.2013 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Periodik)
01.01.2012 - 31.12.2012 - Vlerësuar "Shumë mirë" (Periodik)

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk masa disiplinore në fuqi.
CV
Shkarko CV Alma Felaj
Dokumenta te tjera
 1. Njoftim i KPK-së datë 15.06.2020, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Felaj Kola.
 2. Vetëdeklarim i Pastërtisë së Figurës në kuadër të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjdhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike", Alma Felaj, prokurore.
 3. Vendim i KLP-së nr. 86, datë 24.04.2023 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurores Alma Felaj".
 4. Njoftim për median i KLP-së datë 29.05.2023.
 5. Vendim i KLP-së nr. 118, datë 29.05.2023 “Për renditjen e kandidatëve për pozicionion vakant nr. 3 në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, shpallur me vendimin nr. 67, datë 21.03.2023 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.
 6. Vendim i KLP-së nr. 122, datë 29.05.2023 “Për renditjen e kandidatëve për pozicionion vakant nr. 7 në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, shpallur me vendimin nr. 67, datë 21.03.2023 të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”.
 7. Vendim i KLP-së nr. 124, datë 29.05.2023 "Për caktimin e znj. Alma Felaj në detyrën e prokurorit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, nëpërmjet lëvizjes paralele".
 8. Skeda e Pasurisë e znj. Alma Felaj, publikuar nga Reporter. al.
 9. Njoftim për shtyp i KPK-së datë 14.07.2023, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Felaj.
 10. Vendim i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit nr. 685, datë 14.7.2023, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Felaj.
 11. Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 685, datë 14.7.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Alma Felaj.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,