Gentiana Muçaj

Emër Mbiemër
Gentiana Muçaj
Data e emërimit fillestar
2001-10-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Anëtare e Këshillit të Lartë Gjyqësor.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
12.12.2023 - aktualisht - Anëtare e Këshillit të Lartë Gjyqësor.
• 04.11.2013 - 12.12.2023 - Gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
• 31.10.2002 - 04.11.2013 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Lezhë.
• 01.10.2001 -21.10.2002 - Stazh Profesional/ Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2002 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
• 10.07.1999 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
------------------------------------------------------------------------------
- Certifikata Trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 633, datë 9.3.2023, znj. Gentiana Muçaj.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 633, datë 9.3.2023, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Gentiana Muçaj.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
•2007 - 2009 - Vlerësuar "Shumë mirë"
•2005 - 2006 - Vlerësuar "Shumë mirë"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,