Arens Çela

Emër Mbiemër
Arens Çela
Data e emërimit fillestar
2006-10-04
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokuror /drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2022 - Aktualisht - Prokuror /drejtues në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
• 2019 - 2022 - Prokuror pranë Prokurorisë së Përgjithshme.
• 2016 - 2019 - Prokuror në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, Shkalla e Parë.
• 2015 - 2016 - Zv. Drejtues në Prokurorinë e Krimeve të Rënda, Shkalla e Parë.
• 2009 - 2015 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.
• 2006 - 2009 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 2007 - Diplomuar në Shkollen e Magjistraturës.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 359, datë 23.3.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Arens Çela.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 359, datë 23.3.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arens Çela.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.
CV
Dokumenta te tjera
 1. Njoftim i KPK-së , për subjektin e rivlerësimit z. Arens Çela.
 2. Vendim i KLP-së nr.84, datë 28.04.2022 "Për caktim të përkohshëm".
 3. Vendim i KPK-së nr. 359, datë 23.3.2021, për subjektin e rivlerësimit z. Arens Çela.
 4. Mendim Pakice - KPK.
 5. Skeda e Pasurise e z. Arens Çela, publikuar nga Reporter.al.
 6. Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 359, datë 23.3.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Arens Çela.
 7. Vetëdeklarim për Pastërtinë e Figurës në kuadër të ligjit "Për dekriminalizimin", z. Arens Çela, prokuror.
 8. Vendim i KLP-së nr. 264, datë 11.10.2022 "Për caktimin e z. Arens Çela nëpërmjet procedurës së ngritjes në detyrë, në pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë".
 9. Vendim i KLP-së nr. 241, datë 29.09.2022 "Për verifikimin e pasurisë dhe figurës për prokurorin Arens Çela kandidat për pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë".
 10. Vendim i KLP-së nr. 188, datë 12.07.2022 "Për caktim të përkohshëm".
 11. Vendim i KLP-së nr. 136, datë 02.06.2022 "Për verifikimin e fillimit të procedurave të verifikimit të pasurisë dhe figurës të kandidatit Arens Çela që ka kandiduar për pozicion drejtuesi".
 12. Vendim i KLP-së nr. 125, datë 26.05.2022 "Për kualifikimin e kandidatëve që plotësojnë kushtet për kandidim për ngritjen në detyrë në pozicionin e drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë".
 13. Opinion i KLP-së për kandidatin Arens Çela.
 14. Vendim i KLP-së nr. 256, datë 12.12.2019 "Për transferimin e prokurorit".
 15. Vendim i KLP-së nr. 159, datë 25.07.2019 "Për miratimin e raportit për analizimin e aftësive profesionale të prokurorit Arens Çela".
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,