Matilda Llangozi

Emër Mbiemër
Matilda Llangozi
Data e emërimit fillestar
2011-11-10
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
05.10.2023 - aktualisht - Gjyqtare në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë.
05.03.2022 - 05.10.2023 - Zv. Kryetare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.
23.01.2014 - 05.10.2023 - Gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat.
10/11/2011- 23.01.2014 - Stazh profesional në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2012 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
28.06.2003 - Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
------------------------------------------------------------------------------
- Certifikata Trajnimi nga Shkolla e Magjistraturës.

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 484, datë 14.12.2021, për subjektin e rivlerësimit znj. Matilda Llangozi.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 484, datë 14.12.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Matilda Llangozi.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
2013 - 2016 - Vlerësuar "Shkëlqyeshëm"

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,