Dhorina Theodhori

Emër Mbiemër
Dhorina Theodhori
Data e emërimit fillestar
2007-11-14
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Drejtuese/ Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
16.09.2021 - Aktualisht (deri më 16.09.2024) - Drejtuese në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.
2007 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë.
- Pedagoge pranë Universitetit Fan S Noli, Fakulteti i Mësuesisë, dega Sociologji-Filozofi.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2007 - Diplomuar në Shkollën e Magjistraturës.
2001-2005 - Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, dega Juridik.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
---------------------------------------------------------------------------

- Çertifikuar nga Komiteti Shqiptar I Helsinkit për monitorimin e zgjedhjeve parlamentare dhe vendore dhe aktivizuar në vëzhgimin e zgjedhjeve që prej vitit 2001.
- Pjesmarrëse në grupin e mediatorëve në Fakultetin e Drejtësisë dhe trajnuar ne lidhje me ligjin "Për Ndërmjetësimin".
- Trajnuar në lidhje me ligjin "Për pronësine Intelektuale".
- Trajnuar ne lidhje me drejtimin e shoqërive tregtare, organizuar nga International Finance Corporation( IFC).

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr.142, datë 19.04.2019 i KPK (anëtarët e trupit gjykues: Pamela Qirko-Kryesuese, Genta Tafa Bungo- Relatore, Etleda Ciftja-Anëtare) për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj.Dhorina Theodhori, prokurore /drejtuese në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Korçë.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr.142 datë 19.04.2019 i KPK për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj.Dhorina Theodhori, prokurore /drejtuese në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Korçë.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,