Albert Murçaj

Emër Mbiemër
Albert Murçaj
Data e emërimit fillestar
2009-10-12
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Drejtues në prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
- 04.10.2021 - aktualisht -Drejtues në prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër
- 2015 - 2021 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.
- 2014 - 2015 - Drejtures Prokurorie në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Puke .
- 2011 - 2014 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropoje.
- 2009 - 2011 - Prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durres .

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
- 2002 - 2006 - Cikli 4 vjecar per Drejtesi, Universiteti "Luigj Gurakuqi", Shkoder.
- Diplomuar ne Shkollen e Magjistratures ne vitin 2010.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut.
Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 382 Data e vendimit: 6.5.2021 Subjekti i rivlerësimit: Z. Albert Murçaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 382, datë 6.5.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Albert Murçaj

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
- 01.01.2012-31.21.2012 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Tropoje.
- 01.01.2016 - 31.12.2016 - vleresuar "Shume mire" nga Prokuroria Shkoder .

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.

CV
Shkarko CV Albert Murçaj
Dokumenta te tjera
 1. Vendim i KPK-se Nr: 382 Data e vendimit: 6.5.2021 Subjekti i rivlerësimit: Z. Albert Murçaj, prokuror në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër.
 2. Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 382, datë 6.5.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit z. Albert Murçaj
 3. Skeda e Pasurise-Publikuar tek Reporter.al Z. Albert Murçaj, Autor BIRN.al
 4. Formulari i vetëdeklarimit në kuadër te ligjit "për dekriminalizimin" plotësuar nga Albert Murçaj, Prokuroria e Rrethit Shkodër
 5. Vendim nr.110 i KLP-së datë 24.04.2020 Për caktimin e z. Albert Murçaj në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, përkohësisht nga data 27.04.2020 - 26.07.2020
 6. Vendim nr. 20 i KLP-së datë 27.01.2020 Për caktimin e Z. Albert Murçaj në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, përkohësisht nga data 27.01.2020- 26.04.2020
 7. Vendim nr.213 i KLP datë 25.10.2019 Për caktimin e Z.Albert Murçaj në detyrën si Drejtues i Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, përkohësisht nga data 25.10.2019-25.01.2020
 8. Vendim nr.142 i KLP-së datë 16.07.2019 Për caktimin e Z. Albert Murçaj në funksionin e Drejtuesit në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, përkohësisht nga data 17.07.2019-17.10.2019
 9. Vendim nr.178 i KLP-së datë 27.07.2020 Për caktimin e Z. Albert Murçaj në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, përkohësisht nga data 27.07.2020 - 26.10.2020
 10. Vendim nr.230 i KLP-së datë 27.10.2020 Për caktimin e Z. Albert Murçaj në funksionin e Drejtuesit të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër, nga data 27.10.2020 - 26.01.2021.
 11. Vendim i KLP-se nr.311 date 04.10.2021 “Per caktimin e Z. Albert Murçaj, nepermjet prcedures se ngritjes ne detyre, ne pozicionin e drejtuesit te prokurorise prane Gjykates se Shkalles se Pare Shkoder
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,