Blerta Hamza

Emër Mbiemër
Blerta Hamza
Data e emërimit fillestar
2015-09-14
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
• 2016 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.
• 2015 - 2016 - Prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Pogradec.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
• 2013 - 2016 - Shkolla e Magjistratures.
• 2008 - Cikli 4 vjecar, Drejtesi, Universiteti i Tiranes.
Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-se Nr: 414 date 7.7.2021 Subjekti i rivlerësimit: Znj. Blerta Hamza, prokurore në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër.
- Njoftim për mosankimin e vendimit nr. 414, datë 7.7.2021, të KPK-së, për subjektin e rivlerësimit znj. Blerta Hamza
Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Marre vleresimin shume mire nga Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Pogradec.
Masa disiplinore në fuqi vërejte
Nuk ka masa disiplinore ne fuqi.
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,