Alma Muça

Emër Mbiemër
Alma Muça
Data e emërimit fillestar
2001-06-01
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Prokurore në Prokurorinë e Përgjithshme.
Anëtare Zëvendësuese në Këshillin e Emërimeve në Drejtësi (KED) për vitin 2023.
Anëtare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vitin 2024, si përfaqësuese e Prokurorisë së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë.
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
2013 - aktualisht - Prokurore në Prokurorinë e Përgjithshme.
• 01.01.2023 - aktualisht deri më 31.12.2023 - Anëtare Zëvendësuese e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) 2023.
01.06.2001 - 2013 - Prokurore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.
1992- Hetuese në Prokurorinë e Rrethit Dibër
1988 - Juriste në Komitetin Ekzekutiv Dibër.

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
2011 - Master Shkencor, Universiteti i Shkencave Juridike Strugë.
1987 - Diplomuar "Jurist", Fakulteti i Shkencave Politike Juridike, Universiteti i Tiranës.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK, konfirmuar në detyrë pas procesit të Vetingut.
-------------------------------------------------------------------
2008 - Marrja e Titullit "Avokat".
2006 - Kurs 3-mujor pasuniversitar për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci (Akademia Diplomatike Shqiptare).

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim nr. 99, datë 14.01.2019, i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Alma Muça, me funksion prokurore në Prokurorinë e Përgjithshme.
- Njoftim i IKP-së për mosankimin e vendimit nr. 99, datë 14.01.2019, i KPK-së për konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit, znj. Alma Muça, me funksion prokurore në Prokurorinë e Përgjithshme.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
Masa disiplinore në fuqi vërejte
- Nuk ka masa disiplinore.

Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,