Artan Madani

Emër Mbiemër
Artan Madani
Data e emërimit fillestar
1993-09-16
Pozicioni aktual data e marrjes së detyrës aktuale
Ish-Prokuror/Drejtues në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor, Kavajë ( Shkarkuar Vendim te KPA-se Nr. 12/2021 (JR) datë 12.05.2021).
Përvoja profesionale pozicione të mëparshme
16.09.1994- Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës
2008- Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë
2012- Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës
2014- Prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kavajë

Arsimi dhe Doktoratura ose Master
27.08.1992 Cikli 4 vjeçar, Universiteti i Tiranës, Drejtësi.

Punime Shkencore
Kualifikime te veçanta
- Kualifikuar nga KPK i konfirmuar në Detyrë pas procesit të Vettingut

Vendime të Institucioneve të kualifikimit
- Vendim i KPK-së nr. 173 datë 01.07.2019 për subjektin e rivlerësimit: Z. Artan Madani, prokuror/drejtues në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Kavajë.
- Ankim i Komisionerit Publik Florian BALLHYSA datë 22.10.2019 kundër vendimit nr.173, datë 1.7.2019, të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, për subjektin e rivlerësimit z. Artan Madani.
- Vendim i KPA-se Nr. 12/2021 (JR) datë 12.05.2021; subjekti i rivlerësimit Artan Madani.

Vlerësime të etikës dhe veprimtarisë profesionale
01.01.2015-31.12.2015 Shumë Mirë (Prokuroria Kavajë).
01.01.2016-31.12.2016 Shumë Mirë (Prokuroria Kavajë).

Masa disiplinore në fuqi vërejte
Deklarimi Pasuror
shiko deklarimin e plotë

Në këtë ndërfaqe janë të dhëna dhe dokumenta që lidhen për profilin dhe integritetin profesional të individëve Prokuror, Gjyqtar dhe Anëtar të Institucioneve të Drejtësisë. Qëllimi i ndërfaqes është të krijojë akses të lehtë tek kjo kategori informacioni. Po në këtë ndërfaqe janë të publikuara edhe dokumente të karakterit vetëdeklarim sipas kërkesave të Ligjit dhe publikime shkencore të këtyre individëve në shkenca juridike. Të dhënat dhe dokumentet janë të lejuara për akses të gjerë në informim.

*Informacioni i mësipërm është marr nga këtu,