Relacione & Raporte

Raporti Zyrtar i Komisionit Evropian në Konferencën e Donatorëve "Mbështetja e Shqipërisë në rimëkëmbjen pas tërmetit". Rindërtimi.

Konferenca e Donatorëve është zhvilluar në datën 17 Shkurt 2020 në Bruksel.

Albania Post-Disaster Needs Assessment ( Vlerësimin i Dëmit dhe Nevojave pas termetit ) - PDNA.

Volume A Report / Tirana, February 2020